Hulpverlening

Praktijk PrachT biedt ondersteunende begeleiding op maat vanuit de groepsleiders ervaring in hulpverleningsinstanties in combinatie met training ervaring.
Op vraag van de cliŽnt en zijn systeem kunnen er afspraken gemaakt worden omtrent ondersteunende begeleiding.
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een kind of jongere met een psychiatrische aandoening of beperking of een psychosociaal probleem dermate problemen ondervindt in zijn of haar dagelijks leven om tot een zekere mate van zelfstandig functioneren te komen.
De begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid van het kind of de jongere te vergroten.
De ondersteuning kan op verschillende gebieden ingezet worden, zolang deze gericht is op de bevordering of het behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de cliŽnt in de samenleving.
Ook is de ondersteunende begeleiding mogelijk voor gezinnen waar sprake is van langdurige en intensieve zorg voor een persoon met een beperkte redzaamheid, bijvoorbeeld door een kind met ASS.