Mw. DaniŽlle Boekeloo is in 1975 geboren te Oss, sinds 2001 met haar man woonachtig te Breukelen en moeder van een zoon David (2005).

Ze is gediplomeerd vaktherapeut drama en gediplomeerd trainer en als zodanig sinds 1999 werkzaam met kinderen en jongeren en hun begeleiders in het speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening. Na de opleiding tot vaktherapeut drama aan de Hogeschool van Utrecht afgerond te hebben in 1997 heeft ze een jaar aan de University of Hertfordshire gestudeerd in Engeland. Aldaar heeft ze dramatherapie gegeven aan jongeren die van school gestuurd waren en een traject volgden om weer naar school te gaan.

 

Daarna heeft ze enkele jaren als groepsleidster gewerkt bij verschillende instanties, onder andere met jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen en in de psychiatrie. Zo heeft ze veel ervaring opgedaan als hulpverlener en ondersteunende begeleiding aangeboden.

 

Vanaf 2000 heeft ze 3 jaar in Lelystad gewerkt als vaktherapeut drama en trainster sociale vaardigheden met kinderen en jongeren van 5 tot 19 jaar in het speciaal onderwijs. Op deze ZMOK school werkte ze op het SO, het VSO en op de afdeling voor kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autistisch spectrum.

 

Uiteindelijk is ze gaan werken op De Hoenderloo Groep, een internaat voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar met gedragsproblemen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat ze vastgelopen zijn in alle drie de milieus: thuis, school en vrije tijd. Hier heeft ze ook therapieŽn en trainingen gegeven en ontwikkeld. Daarnaast is ze actief geweest met het coachen van therapeuten.

 

In januari 2007 is ze haar eigen praktijk PrachT gestart te Breukelen waar ze met veel plezier werkt.

 

 

Aangesloten bij en lid van de FVB en de NVDT:

NVDT: Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie,

onderdeel van FVB:

Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen.