Dramatherapie is

een specialistische behandelvorm die doelgericht en methodisch drama- en theatervormen bij cliŽnten inzet. Daardoor kunnen veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- en acceptatie-processen worden bewerkstelligd.

Ervaren en vormgeven speelt hierbij een belangrijke rol. Er ontstaat een wisselwerking tussen ervaringen die de cliŽnt opdoet in het (dramatisch) spel en ervaringen uit zijn eigen leven. Daardoor wordt snel en effectief de link gelegd tussen gedrag en klachten. Met behulp van dramatherapeutische interventies krijgt de cliŽnt ingang tot het ontdekken en accepteren van eigen mogelijkheden, beperkingen en/of het verwerken van negatieve dan wel traumatische ervaringen. Het beoogde resultaat is een positieve verandering in het dagelijks functioneren. Elke dramatherapie is dan ook anders en heeft een verschillende duur.