Hartelijk Welkom.

Praktijk PrachT voor Coaching, Hulpverlening, Therapie & Training is een praktijk voor dramatherapie, verschillende trainingen en begeleiding voor kinderen & jongeren en voor hun ouders, opvoeders, docenten en/of begeleiders. De praktijk biedt zowel individuele- als groepstherapieŽn en trainingen aan.

Praktijk PrachT is gericht op het werken met het kind of de jongere en het systeem er om heen. Deze worden er bij betrokken, omdat zij degenen zijn die met de cliŽnt samen de last ervaren, maar ook kunnen helpen bij de oplossingen. Uiteindelijk wordt er gewerkt naar het praktisch leren toepassen van het geleerde en de ervaringen in het dagelijks leven van de cliŽnt.

Een cliŽnt gaat spelenderwijs een proces aan waarbij deze tot groei en ontwikkeling komt, voordat hij/zij het vaak zelf door heeft. De positieve reacties van de omgeving geven dan vaak nog eens extra stimulans om door te gaan met de nieuw verworven mogelijkheden. Praktijk PrachT werkt dan ook altijd vanuit de mogelijkheden die de cliŽnt bezit en zal deze uitbreiden en verstevigen.

Vormen van therapie & training die de praktijk o.a. aanbied:

* Individuele en groeps- dramatherapie, sociaal emotioneel gericht
* Individuele en groeps- dramatherapie, gedragsmatig
* Rots- en watertraining
* Rouwverwerking
* Traumaverwerking
* Sociale vaardigheids trainingen op maat, met onderwerpen zoals voor jezelf opkomen, nee zeggen, omgaan met kritiek, vrienden maken en behouden, agressiebeheersing
* Stemexpressie
* Brugklastraining
* Faalangsttraining
* Voorbereiding op werk of stage training
* Leren Solliciteren en jezelf Presenteren
* Pesten en gepest worden
* Stoppen Ė denken - doen
* Zelfbeheersingtraining

Er wordt gewerkt met o.a.

* Rollenspel
* Improvisatiespel
* Maskerspelen
* Fysieke warming-ups
* Verhalen maken
* Inleven
* Situaties naspelen met alternatieve eindes
* Decors en hutten bouwen
* Poppenspel
* Camera gebruik

Ook wordt er Coaching en Hulpverlening aangeboden.