Trainingen zijn gericht op gedragsverandering door oefenen. Door te ervaren dat ander gedrag iets positiefs oplevert, is het veranderen van je eigen gedrag iets dat leuk kan zijn. De trainingen zijn doelgericht, directief, ervaringsgericht en zo mogelijk inzichtgevend. Ze worden op maat gemaakt en hebben een directe link met het dagelijks leven.


Ook worden er trainingen aangeboden aan instanties die met kinderen en of jongeren te maken hebben. Ook deze trainingen worden op maat gemaakt naar aanleiding van de vraag van de opdrachtgever.
Zo kunt u denken aan het verzorgen van ouderavonden op kinderdagverblijven, trainingen op scholen in het kader van bijvoorbeeld psycho-educatie of bijvoorbeeld communicatie trainingen voor bedrijven.
Er wordt altijd actief gewerkt met de deelnemers waarbij er een koppeling wordt gemaakt tussen theorie en praktijk. Oefenen via diverse manieren om tot een snelle overname in het dagelijkse leven en of werk te komen is daarbij een uitgangspunt.


Rots en Watertraining een psychofysieke training.
Deze wordt op maat gegeven door 2 trainers met een gemiddelde groepsgrootte van 5 personen.Flyer Rots en Water training groep 3 en 4 2016
Flyer Rots en Water
Flyer Rots en Water training groep 7 en 8 2016
Flyer Rots en Water